Կրթարանի հաշվապահ

«Մենք կարող ենք» կրթարանն աշխատանքի է հրավիրում հաշվապահի:

Ավագ մանկավարժի օգնական /դաստիարակ/

Աշխատանքի է հրավիրվում ավագ մանկավարժի օգնական /դաստիարակ/, ով պատասխանատվություն է կրելու սաների առողջության և կյանքի համար` ցուցաբերելով հոգատար և ուշադիր վերաբերմունք