Ինչպես դառնալ շահառու

«Մենք կարող ենք» բարեգործական հիմնադրամի շահառու կարող է դառնալ սոցիալական խնդիրներ ունեցող ցանկացած ընտանիք /միայնակ մայր/, որտեղ մեծանում են 3-6 տարեկան երեխաներ: Պարզապես պետք է լրացնել հայտը, որից հետո ստեղծված հատուկ հանձնաժողովը ծանոթանում է ընտանիքի կամ անհատի փաստաթղթերին, տնայցերից և հանդիպումներից հետո երեխան դառնում է կրթարանի սան:
Լրացրեք այս հայտը, որից հետո կրթարանի սոցիալական աշխատողները կայցելեն ձեզ:

Լրացնել հայտը

1․ Երեխայի մասին

2․ Ընտանիքի մասին

Ներքևի տողում խնդրում ենք լրացնել ընտանիքի անդամների վերաբերյալ տեղեկատվություն

Հայր


Մայր


3․ Բնակարանային պայմաններ, ընտանիքի եկամուտը

4․ Լրացուցիչ տեղեկատվություն

(ստորև կարող եք ներառել լրացուցիչ տվյալներ Ձեր ընտանիքի և նշված կարիքների վերաբերյալ )