Սոցիալական աջակցություն

Կրթարանի սաներին տրամադրվում են հագուստ, կոշիկներ: Սոցիալապես անապահով ընտանիքներին՝ սնունդ: Երեխաներից ամեն մեկը կունենա իր անձնական հովանավորը, ով կհոգա նրա որոշակի ծախսերը, մինչև վերջինիս չափահաս դառնալը: Սոցիալական աշխատողներն ու հոգեբանները աշխատանք են տանում նաև ծնողների հետ, հատուկ դասընթացներ են կազմակերպվում հատկապես մայրերի համար, որպեսզի երեխայի և ընտանիքի միջև կոնֆլիկտ չառաջանա: