Ինչպե՞ս հեքիաթների միջոցով զարգացնել երեխայի խոսքն ու երևակայությունը

Բոլոր ծնողներն էլ հեքիաթներ են կարդում երեխաների համար։ Այս զբաղմունքը, իհարկե, երեխայի մոտ զարգացնում է կապակցված խոսքը, մտածողությունը, երևակայությունը, ընդլայնում աշխարհընկալումը, բառապաշարը և այլն:

Գովասանք. ինչու՞ է այն անհրաժեշտ

Ինչպե՞ս ճիշտ խրախուսել, գովել երեխային` այս հարցը շատ կարևոր է, քանի որ խրախուսանքը, գովասանքը կարող է ունենալ ինչպես դրական, այնպես էլ բացասական ազդեցություն: