Մեր երեխաները

Մեր մանուկները

Այսօր կրթարանը լուսավոր մանկություն է ստեղծել 36 երեխայի համար: Դու կամ քո ընտանիքը կարող է դառնալ այս փոքրիկներից մեկի հովանավորը մեկ ամսվա, մեկ տարվա համար, կամ մինչև նրա չափահաս դառնալը: Այս մանուկներից յուրաքանչյուրի ներկայի ու ապագայի պատասխանատուն, ինչու չէ, նաև մենք ենք: Ինչպես ասել է Մայր Թերեզան՝ Ուրիշի երեխաներ չեն լինում: