Ինչպես դառնալ շահառու

«Մենք կարող ենք» բարեգործական հիմնադրամի շահառու կարող է դառնալ սոցիալական խնդիրներ ունեցող ցանկացած ընտանիք /միայնակ մայր/: Պարզապես պետք է լրացնել հայտը, որից հետո ստեղծված հատուկ հանձնաժողովը կծանոթանա ընտանիքի կամ անհատի փաստաթղթերին, տնայցերից և հանդիպումներից հետո երեխան կդառնա  կրթարանի սան:

Լրացրեք այս հայտը, որից հետո կրթարանի սոցիալական աշխատողները կայցելեն ձեզ:

Լրացնել հայտը

1․ Երեխայի մասին

2․ Ընտանիքի մասին

Ներքևի տողում խնդրում ենք լրացնել ընտանիքի անդամների վերաբերյալ տեղեկատվություն

Հայր


Մայր


3․ Բնակարանային պայմաններ, ընտանիքի եկամուտը

4․ Լրացուցիչ տեղեկատվություն

(ստորև կարող եք ներառել լրացուցիչ տվյալներ Ձեր ընտանիքի և նշված կարիքների վերաբերյալ )